Expert-team
voor de jeugd-sector

Ons expertteam biedt jongeren, ouders, jeugdprofessionals, organisaties en gemeenten landelijk een breed en afgestemd aanbod van kennis en diensten.

Het expertteam heeft brede kennis binnen het jeugddomein. Daarnaast hebben ze ook veel en directe praktijkervaring als (jeugd)professional. Dat maakt dat onze experts vanuit de praktijk werken, in plaats vanuit alle wettelijke kaders en regelen. We hebben locaties in Amsterdam en Kampen.

Kijk hieronder wat we doen voor welke doelgroep.

Ondersteuning voor jeugdprofessionals en organisaties bij (het voorkomen van) (tuchtrecht-)klachten

Ondersteuning voor jeugdprofessionals bij (tuchtrecht-)klachten

de samenstelling van ons expertteam

gerelateerd aan de zorg

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Onze vertrouwenspersonen staan naast de cliënt. Ze ondersteunen bij het formuleren van klachten en gaan mee naar klachtgesprekken. Ze werken op basis van het beroepsprofiel voor vertrouwenspersonen en zijn ook lid van een beroepsvereniging.

Klachten-functionaris

Onze klachtenfunctionarissen bemiddelen bij klachten. Dit kan intern zijn binnen organisaties, tussen gemeenten en organisaties of klachten van cliënten tegen organisaties. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert de partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. Ze werken op basis van het beroepsprofiel van de VKIG en zijn hier ook lid van.

Mediator ouderschaps-bemiddeling

Onze mediators hebben jarenlang ervaring en kennen ook de jeugdsector goed. Ze hebben veelal te maken gehad met complexe echtscheidingen waar kinderen bij betrokken waren of zijn. Hierin is ook de samenwerking en afstemming met jeugdprofessionals van belang.

Advocaat familierecht

(Vecht)scheidingen zijn een actueel onderwerp in de jeugdsector. Onze advocaat heeft veel ervaring met (vecht)scheidingen en is in staat om op integere wijze ouders te ondersteunen bij complexe scheidingen. Het uitgangspunt is dat ouders er samen uit komen, in plaats van tegenover elkaar staan.

Aandachts-functionaris meldcode

De aandachtsfunctionaris ondersteunt de jeugdprofessional en organisatie bij het implementeren van de meldcode en kan daarnaast informatie en advies geven als deskundige bij het doorlopen van de stappen van de meldcode

wat is een expertteam?

Multidisciplinair

Jongeren, ouders, jeugdprofessionals, organisaties en gemeenten hebben vaak te maken met allerlei partijen. Communicatie en afstemming is dan essentieel, maar dit vraagt om veel tijd en inspanning. Om die reden hebben we een expertteam samengesteld. Het voordeel hiervan is dat we als team taken en verantwoordelijkheden afstemmen. Het biedt jeugdprofessionals, organisaties en veldpartijen zoals gemeenten ook mogelijkheden om diverse eisen waar ze aan moeten voldoen onder te brengen bij een expertteam. Hiernaast leest u welke disciplines deelnemen in de teams en wat ze kunnen betekenen. Ook in de relatie tussen gemeenten en organisaties.

Onze professionals

In ons team is ook een jeugdprofessional toegevoegd. Onze andere disciplines hebben veelal ook een achtergrond in de zorgsector en jeugdsector als professional of eigenaar van een zorgorganisatie. Ze spreken de taal van alle partners, zowel van gemeenten en zorgverzekeraars als de taal van medewerkers, organisaties en cliënten. Hierdoor hebben ze inzicht in alle visies en uitgangspunten.

commissies

Klachtencommissie

Onze klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan en verantwoordelijk voor het objectief beoordelen van klachten op gegrondheid. De commissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en inhoudsdeskundige. Onze klachtenregeling is afgetemd op de eisen vanuit de Jeugdwet.

Calamiteiten-commissie

De calamiteitencommissie voert onderzoek uit op basis van de PRISMA methodiek en calamiteitenrichtlijnen van gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

professioneel

Consultant jeugdsector

Onze consultants hebben brede kennis van wettelijke kaders en aanverwante eisen. Ze kunnen zowel gemeenten als organisaties ondersteunen bij de implementatie met als doel dat beide partijen samenwerken op dit gebied. Ze kunnen van elkaar leren. Door de praktijkkennis en kennis van de eisen kunnen ze een brug slaan tussen beide partijen. De consultant ondersteunt ook bij het implementeren van kwaliteitssystemen.

Functionaris Gegevensbescherming

Het invoeren van de AVG is een hele klus. Onze Functionaris Gegevensbescherming ondersteunt gemeenten (op gebied van de jeugdsector) en organisaties bij het invoeren van de AVG en ziet er op toe dat de regels intern worden nageleefd waar het de zorg betreft. De Functionaris Gegevensbescherming kan ook knelpunten beoordelen in de samenwerking tussen gemeenten en organisaties. Een analyse van incidenten en datalekken geeft beide partijen inzicht in de verbetermogelijkheden.

Jurist

Onze juristen hebben kennis van het Jeugdrecht, Gezondheidsrecht en Arbeidsrecht. Ze zijn multi-inzetbaar bij organisaties. Ook kunnen ze een juridisch inloopspreekuur houden bij gemeenten voor organisaties, jeugdprofessionals en cliënten. Via deze website hebben we voor alle doelgroepen (jongeren, ouders, jeugdprofessionals en organisaties) een omgeving om (juridische) vragen te stellen. Ze kunnen hier gratis gebruik van maken en daardoor kunnen ze laagdrempelig geïnformeerd worden door onze experts.

Trainers wetten en eisen

Onze consultants en juristen kunnen trainingen verzorgen op gebied van wettelijke kaders en kwaliteitseisen aan jeugdprofessionals, organisaties en gemeenten. Gezamenlijke deelname kan ervoor zorgen dat partijen elkaar vragen kunnen stellen om zo nog beter samen te gaan werken. Dit is een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen en inzicht te krijgen in elkaars werkveld en visie.

gratis voor alle doelgroepen

online & ouder-
raad

Een online medezeggenschaps-platform voor ouders. Ook interessant voor organisaties.

online jongeren-raad

Een online medezeggenschaps-platform voor jongeren. Ook interessant voor organisaties.

kennisbank
over
jeugdhulp

Iedere doelgroep heeft zijn eigen kennisbank met topics over wetten, plichten en rechten.

Vraag
&
Antwoord

Iedere doelgroep kan met een profiel (juridische) online vragen stellen over jeugdhulp

een eigen
profiel op
de jeugdjurist

Vanuit het profiel kunnen alle doelgroepen eigen berichten, producten en diensten beheren.

vacaturebank jeugdprofessionals & organisaties

Plaats vacatures en CV’s en reageer direct vanuit je profiel. Deze vacaturebank is gratis voor jeugdprofessionals. Voor organisaties is dit niet gratis, maar wel goedkoop!

overzicht producten & diensten

voor jeugdprofessionals, organisaties & veldpartijen

zorg-documenten

In onze webshop zijn diverse zorgdocumenten te bestellen. Onder andere toolkits voor de Wet Meldcode, incidentenmanagement, risicomanagement, een plan van aanpak voor het instellen van de Raad van Toezicht, dossiervorming en nog veel meer.

Voor: Jeugdprofessionals, Organisaties

consultancy jeugdsector

Onze consultants helpen organisaties bij het opzetten van (online) kwaliteitssystemen met de bijbehorende documentatie (ISO, HKZ, schema gecertificeerde instellingen) en het invoeren van wettelijke kaders en aanverwante eisen. 

Voor: Jeugdprofessionals, Organisaties, Veldpartijen

juridische ondersteuning

In ons expertteam zijn diverse juristen toegevoegd met de deskundigheidsgebieden jeugdrecht, arbeidsrecht en gezondheidsrecht. Ze kunnen u informeren, adviseren en ondersteunen bij allerlei interne zaken.

Voor: Jeugdprofessionals, Organisaties, Veldpartijen

calamiteiten-onderzoek

De calamiteitencommissie doet onderzoek op basis van de PRISMA methode en calamiteitenrichtlijnen van de gemeenten en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De commissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en inhoudsdeskundigen.

Voor: Jeugdprofessionals, Organisaties, Veldpartijen

service-abonnement

Door middel van een serviceabonnement heeft u toegang tot al onze zorgdocumenten en updates voor de jeugdsector die te verkrijgen zijn via de webshop. Daarnaast krijgt u korting op onze andere producten en diensten die ons expertteam biedt.

Voor: Zelfstandige jeugdprofessionals, Organisaties

trainingen
jeugdjurist

Onze trainingen zijn gebaseerd op wettelijke kaders en aanverwante eisen. Het doel van de trainingen en e-learningmodules is de vertaling van de eisen naar de praktijksituatie. Organisaties kunnen ook de voortgang van e-learningmodules volgen.

Voor: Jeugdprofessionals, Organisaties, Veldpartijen

e-learning
platform

We bieden diverse e-learning-modules aan voor jeugdprofessionals, organisaties en veldpartijen. Dit is ondergebracht in een extern platform.
Klik hieronder om naar het platform te gaan.

Voor: Jeugdprofessionals, Organisaties, Veldpartijen

inhuren functionarissen

U kunt via ons diverse functionarissen inhuren vanuit ons expertteam. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, functionaris gegevensbescherming of een jurist.

Voor: Zelfstandige jeugdprofessionals, Organisaties, Veldpartijen

klachten-commissie

De klachtencommissie voor de jeugdsector heeft een klachtenregeling op basis van de Jeugdwet. Het is een onafhankelijke commissie met een voorzitter, jurist en inhoudsdeskundigen.

Voor: Zelfstandige jeugdprofessionals, Organisaties, Veldpartijen

contact met onze organisatie & medewerkers

via het profiel op de jeugdjurist

facebook

LINKEDIN

twitter

e-mail & telefoonnummer

085-1304224 / info@jeugdjurist.nl

mobiele app van de jeugdjurist

BINNENKORT te downloaden

contactformulier