Incidenten, calamiteiten en geweld

Met een goed werkend incidentensysteem en het melden van calamiteiten en geweld kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg verbeteren. Er worden fouten gemaakt en daar moet iedereen van kunnen leren.                                                                                  

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Organisaties moeten een veilige meldcultuur creëren. Dat betekent concreet dat je samen moet kunnen leren van fouten. Zelfs als de gevolgen ernstige schade hebben opgeleverd. Door eerlijk te kijken en elkaar te ondersteunen kun je het in de toekomst mogelijk voorkomen. Veiligheid is een essentieel onderdeel van hulpverlening. Niet alleen door tijdig risico’s in te schatten, maar ook door ervan te leren.

Verbinding

Incidentenmanagement wordt vaak los gezien van het inschatten van risico’s in bijvoorbeeld een begeleidingsplan of protocollen die gericht zijn op het vergroten van de veiligheid. Wij zijn ervan overtuigd dat er een verbinding moet zijn.

Veiligheid waarborgen

Organisaties en professionals hebben een belangrijke taak om risico’s tijdig in te schatten en om risico’s tijdens het hulpverleningsproces te voorkomen of beperken. Enkele voorbeelden die geregeld moeten zijn:

  • De professionals hebben actueel (n samenwerking met de keten) inzicht in de risico’s en schatten dit systematisch in en treden adequaat op bij acute onveiligheid
  • Bewaken van de gemaakte afspraken
  • Jeugdigen nemen hun medicatie op verantwoorde wijze in en/of krijgen op een veilige manier medicatie aangereikt of toegediend
  • Het leefklimaat bij verblijfsinstellingen moet veilig zijn, zowel fysiek als sociaal-emotioneel
  • Verantwoord verlof: verantwoord verlof bij behandeling van jeugdigen met een rechtelijke machtiging.

Deel je ervaringen in het forum

Heb je zelf weleens in een situatie gezeten als jeugdigen, ouder of professional waar je te maken had met incidenten? Deel je ervaringen in het forum. Je kunt hier anderen bewust maken van risico’s en oplossingen.

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor profesionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen