Organisaties en gemeenten kunnen via de Jeugdjurist een aandachtsfunctionaris voor de meldcode inhuren.

over de dienst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

Waar kunnen we onder andere bij ondersteunen?

 • Voldoen aan de wettelijke eis met betrekking tot het regelen van een aandachtsfunctionaris meldcode
 • Ondersteuning bij de implementatie van de meldcode
 • E-learning en training
 • Juridische ondersteuning bij getuigenis m.b.t. een melding

Wie zijn onze aandachts-functio-narissen

 • Voldoet aan de eisen vanuit de Jeugdwet / Wet verplichte meldcode
 • Beschikt via ons over een actuele Verklaring Omtrent Gedrag
 • Hebben actuele kennis van de ontwikkelingen, de meldcode en het afwegingskader
 • Kan een beroep doen op ons expertteam zoals bijvoorbeeld een jurist of forensisch expert

kosten

Toelichting

Standaard in het jaarabonnement

 • Toegang tot de toolbox en het kennisitem Wet verplichte meldcode
 • Kennismaking contactpersoon Jeugdjurist
 • Analyse plan van aanpak (eerste jaar)
 • Evaluatie en nieuwe acties plan van aanpak (jaarlijks bij u op locatie door de contactpersoon)

de jeugdjurist op social media

facebook

LINKEDIN

twitter