Onze vertrouwenspersonen ondersteunen cliënten volgens de Jeugdwet. Ze kunnen onder andere ondersteunen bij het formuleren van klachten, geven advies en informatie en wijzen cliënten en/of ouders op hun rechten en plichten.

over de dienst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon adviseert cliënten over aangelegenheden samenhangend met de relatie cliënt / zorgaanbieder en verleent hen zo bijstand bij de aanpak van deze aangelegenheden. Het verlenen van advies en bijstand is met name gericht op de uitoefening door de cliënt van zijn rechten.

De vertrouwenspersoon luistert naar de cliënt en analyseert het verhaal zodanig dat de cliënt zich herkent in de formuleringen. Tijdens het proces wordt continu afgestemd of het overeenkomt met het verhaal van de cliënt. De cliënt krijgt adequate ondersteuning door informatie te geven over zijn of haar rechtspositie.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht:

 • Het geven van informatie en advies aan de organisatie en cliënt en/of medewerkers.
 • Het bieden van een luisterend oor.
 • Opvang en ondersteuning bieden bij het oplossen van het probleem.
 • Procesbewaking; verloop van de klacht volgens de klachtenregeling en binnen de wettelijke termijnen.
 • Informatie, advies en voorlichting binnen de organisatie.
 • Indien nodig: doorverwijzen, bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht.
 • Opstellen overzichten klachten, jaarverslagen en/of rapportages aan de directie of bestuur van de organisatie.
 • Advies over (preventief) beleid op gebied van ongewenst gedrag.

Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Voor onze vertrouwenspersonen is een functieomschrijving opgesteld conform de richtlijn van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Wij toetsen onze medewerkers jaarlijks op naleving van deze functieomschrijving.

 

Wie zijn onze vertrouwens-personen

 • Veelal ook zelf hulpverlener of directe betrokkenheid bij het veld
 • Aangesloten voor een beroepsvereniging voor de functie van vertrouwenspersoon
 • Heeft een actuele Verklaring Omtrent Gedrag

kosten

de jeugdjurist op social media

facebook

LINKEDIN

twitter