We kunnen organisaties en professionals bij diverse juridische kwesties ondersteunen. Onze jeugdjuristen hebben brede kennis binnen het werkveld en met diverse groepen.

over de dienst

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

Waar kunnen we onder andere bij ondersteunen?

  • Juridische ondersteuning voor de jeugdprofessionals als hij of zij als getuige moet optreden bij een signaal of vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld
  • Ondersteuning bij (tuchtrecht)klachten

Wie zijn onze jeugdjuristen

  • Meester in rechten
  • Gezondheidsrecht
  • Jeugdrecht
  • Veelal ook zelf hulpverlener of directe betrokkenheid bij het veld
  • Brede kennis van de jeugdsector, het veld, actuele ontwikkelingen en doelgroepen

kosten

Toelichting

Uurtarief

  • 125,- excl. BTW per uur

Vast bedrag

We kunnen een inschatting maken op basis van de ondersteuning die je nodig hebt en een offerte opstellen voor een vast bedrag.

Serviceabonnement juridische dienstverlening

  • Vast jaarbedrag
  • Vast aantal uren telefonisch juridisch advies

de jeugdjurist op social media

facebook

LINKEDIN

twitter