Medezeggenschap

Medezeggenschap kan op verschillende manieren geregeld worden. Doorgaans wordt er gesproken over een cliëntenraad of ouderraad, maar er zijn meer mogelijkheden om vorm te geven aan medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten.                                                                                        

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

De stem van cliënten en ouders is belangrijk om de zorg continu te verbeteren. Professionals en organisaties doen er alles aan om goede zorg op maat te leveren. Hier hoort ook bij dat de belangen van cliënten en ouders behartigt worden, zodat ze inspraak hebben in de manier waarop de zorg is georganiseerd.

In de praktijk is het niet makkelijk om een cliëntenraad in te richten. Vooral niet als het gaat om kleinere organisaties. De inspraak is meestal op verschillende manieren geregeld, bijvoorbeeld in de evaluaties van plannen en doelen of door middel van tevredenheidsonderzoeken en omgaan met klachten. De cliënt en/of ouders laten weten wat ze van de zorg vinden. Door deze informatie te verzamelen en naast elkaar te leggen kun je waardevolle informatie krijgen. Als organisatie kun je vastleggen op welke manieren je dit vormgeeft.

Cliëntenraad

De Jeugdwet schrijft voor dat organisaties een cliëntenraad moeten instellen (representatief voor de doelgroep van zorg) en een aantal zaken schriftelijke vastleggen:

  • Aantal leden van de cliëntenrraad
  • Wijze van benoeming
  • Welke personen tot lid kunnen worden benoemd
  • Zittingsduur van de leden
  • Materiële middelen die beschikbaar zijn voor de cliëntenraad

Online jongerenraad en ouderraad

Cliënten en ouders lopen meestal tegen dezelfde dingen aan. Wij denken dat een online jongerenraad en ouderraad in zijn algemeen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de verbetering van kwaliteit en veiligheid in de zorg.

Besluitvorming

Het is een taak voor de organisatie om te regelen dat de inspraak van een jongerenraad of ouderraad of andere vormen van medezeggenschap meegenomen worden in het besluitvormingsproces.

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor profesionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

inloggen of registreren

inloggen op je account

snel registreren