Omgaan met klachten

Jeugdprofessionals en organisaties doen er alles aan om goede hulpverlening te bieden. Toch kan er ontevredenheid of een klacht ontstaan.

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Er kunnen klachten ontstaan tijdens het bieden van jeugdhulpverlening. Organisaties en jeugdprofessionals hebben een taak om klachten adequaat en laagdrempelig af te handelen.

Klachtmogelijkheden

In eerste instantie is het van belang dat de jeugdige of ouder zich tot de professional of organisatie wendt met een klacht. De organisatie moet hier actie op ondernemen. De route bij het indienen van klachten is meestal opgenomen in een interne klachtenregeling. Daarnaast moet de organisatie een vertrouwenspersoon de mogelijkheid geven om zijn of haar taak uit te voeren. Jeugdigen en ouders kunnen ook een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie geeft een onafhankelijk en objectief oordeel over de gegrondheid van klachten.

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

onze oplossingen

inloggen op je account

snel registreren