Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdhulp.

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Er zijn allerlei vormen van jeugdhulp. Een groot aantal organisaties heeft een contract met de gemeente. Soms wordt jeugdhulp buiten de aanbestedingsrondes ingekocht door middel van Niet Ingekocht Aanbod. Er zijn ook gemeenten waar grotere partijen als hoofdaannemer fungeren en dit kunnen uitzetten bij niet ingekocht en vaak kleinere partijen.

De eisen
op een
rijtje

Als onderdeel van het kennisitem staan hieronder wettelijke kaders, richtlijnen en aanverwante eisen toegelicht. Daarna komt er een overzicht met downloads, links en actuele ontwikkelingen.

1 doelgroepen

Toelichting

Enerzijds zijn doelgroepen te onderscheiden in leeftijden en anderzijds vanwege de achtergrondproblematiek:

Leeftijdsgrenzen

 • Tot en met 12 jaar
 • 12 tot 16 jaar
 • 16 tot 18 jaar
 • 18 tot 23 jaar

Achtergrondproblematiek

 • Jeugd-GGZ
 • Jeugd-Gehandicaptenzorg
 • Jeugd-Licht verstandelijke beperking
 • Jeugd-Forensisch
 • PV of BG bij een somatisch aandoening of beperking

2 typen zorg

Toelichting

TYPEN JEUGDHULP

 • Preventieve jeugdhulp
 • Ambulante begeleiding
 • Begeleid wonen
 • Beschermd wonen
 • Dagbesteding
 • Ambulante behandeling
 • Klinische behandeling
 • Behandeling verblijf
 • Pleegzorg
 • Logeerzorg / weekendopvang¬†
 • Kind-/jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Jeugdzorgplus (gesloten)
 • Forensische zorg
 • Crisiszorg

UITSTROOM, DOORSTROOM OF ZORG NAAST DE WLZ OF WMO

Na het 18e jaar zijn jeugdigen nog niet altijd klaar met de hulp. Soms is er sprake van verlengde jeugdhulp tot en met 23 jaar en sommige jeugdigen stromen door naar langdurige zorg of minder zware vormen van zorg.

Uitstroom, doorstroom of erbij

 • Doorstroom naar langdurige zorg > Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Uitstroom naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Zorgverzekeringswet (ZvW) (geneeskundige hulpverlening)

downloads, links & actuele ontwikkelingen

Downloads documenten serviceabonnement

Externe partijen, documenten en downloads

Actuele ontwikkelingen

Nog niets toegevoegd

Nog niets toegevoegd

Nog geen nieuws toegevoegd

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor professionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

Nog niet toegevoegd

Nog niet toegevoegd

Nog niet toegevoegd

Nog niet toegevoegd

Nog niet toegevoegd

de jeugdjurist op social media

facebook

LINKEDIN

twitter