VOG

Als een professional beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag is er vanuit het verleden geen bezwaar om als professional in de jeugdsector te werken.

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Alle jeugdprofessionals moeten bij de start van een dienstverband beschikken over een VOG die niet ouders is dan drie maanden voorafgaand aan de start. Dit geldt ook voor vertrouwenspersonen.

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor profesionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.