Vertrouwenspersoon

Organisaties die jeugdhulp bieden moeten ervoor zorgen dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is.                                                                                         

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vertrouwenspersonen ondersteunen cliënten en/of ouders als er knelpunten zijn in de hulpverlening. De vertrouwenspersoon ondersteunt, adviseert en informeert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanwezigheid bij een klacht die behandeld wordt door de klachtencommissie en de voorbereiding die daarvoor nodig is. Vanuit de Jeugdwet worden organisaties verplicht om een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de organisatie die de positie van jeugdigen en ouders versterkt door:

 1. Het geven van advies als er bijvoorbeeld iets speelt rondom het afgeven van beschikkingen of de uitvoering van een taak door kind-/jeugdbescherming of de reclassering.
 2. Een bijdrage leveren snelle en adequate afhandeling van klachten / opheffen van onvrede.
 3. De organisatie, professionals en cliënten informeren en adviseren over rechten.
Voor welke doelgroepen
 1. Jeugdhulpverleningsorganisaties
 2. Jeugd-GGZ (ambulant, maar niet voor intramurale GGZ)
 3. Jeugd-LVB (ambulant en intramuraal)

Welke eisen worden er gesteld aan een vertrouwenspersoon?

 1. De vertrouwenspersoon moet ook over een Verklaring Omtrent Gedrag beschikken
 2. HBO geschoold en aanvullende scholing met betrekking tot vertrouwenswerk
 3. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk
 4. Moet zich houden aan de privacywetgeving
 5. Heeft een rol in de Meldcode van de organisatie
Informeren

 1. Organisaties moeten kenbaar maken hoe het vertrouwenswerk geregeld is. Dit kan bijvoorbeeld via de website.

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

inloggen of registreren

inloggen op je account

snel registreren