inhuren functionarissen

Binnen ons expertteam zijn diverse deskundigen actief. Organisaties en veldpartijen kunnen ze op verschillende manieren inhuren. 

Onderstaande functionarissen worden ingehuurd voor een specifieke dienst. Online krijgt u toegang tot de bijbehorende kennisitems en toolbox.

De functionaris komt binnen het lidmaatschap minimaal 1 keer per jaar bij u op locatie.                                                                                                                              

overzicht INHUREN FUNCTIONARISSEN (LIDMAATSCHAP)

AANDACHTSFUNCTIONARIS MELDCODE

VERTROUWENSPERSOON
CLIENTEN

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

KLACHTENFUNCTIONARIS

KLACHTENCOMMISSIE

onze experts

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Onze vertrouwenspersonen staan naast de cliënt. Ze ondersteunen bij het formuleren van klachten en gaan mee naar klachtgesprekken. Ze werken op basis van het beroepsprofiel voor vertrouwenspersonen en zijn ook lid van een beroepsvereniging.

Klachten-functionaris

Onze klachtenfunctionarissen bemiddel bij klachten. Dit kan intern zijn binnen organisaties, tussen gemeenten en organisaties of klachten van cliënten tegen organisaties. de klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert de partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. Ze werken op basis van het beroepsprofiel van de VKIG en zijn hier ook lid van.

Mediator ouderschaps-bemiddeling

Onze mediators hebben jarenlang ervaring en kennen ook de jeugdsector goed. Ze hebben veelal te maken gehad met complexe echtscheidingen waar kinderen bij betrokken waren of zijn. Hierin is ook de samenwerking en afstemming met jeugdprofessionals van belang.

Advocaat familierecht

(Vecht)scheidingen zijn een actueel onderwerp in de jeugdsector. Onze advocaat heeft veel ervaring met (vecht)scheidingen en is in staat om op integere wijze ouders te ondersteunen bij complexe scheidingen. Het uitgangspunt is dat ouders er samen uit komen, in plaats van tegenover elkaar staan.

Aandachts-functionaris meldcode

De aandachtsfunctionaris ondersteunt de jeugdprofessional en organisatie bij het implementeren van de meldcode en kan daarnaast informatie en advies geven als deskundige bij het doorlopen van de stappen van de meldcode.

wat is een expertteam?

Multidisciplinair

Organisaties en gemeenten hebben vaak te maken met allerlei partijen. Communicatie en afstemming is dan essentieel, maar dit vraagt om veel tijd en inspanning. Om die reden bieden we gemeenten en organisaties expertteams. Het voordeel hiervan is dat we als team taken en verantwoordelijkheden afstemmen. Het biedt organisaties ook mogelijkheden om diverse eisen waar ze aan moeten voldoen onder te brengen bij een expertteam. Dit geeft u als gemeente ook inzicht in de kwaliteit van zorg. Hiernaast leest u welke disciplines deelnemen in de teams en wat ze kunnen betekenen. Ook in de relatie tussen gemeenten en organisaties.

Onze professionals

In ons team is ook een jeugdprofessional toegevoegd. Onze andere disciplines hebben veelal ook een achtergrond in de zorgsector en jeugdsector als professional of eigenaar van een zorgorganisatie. Ze spreken de taal van alle partners, zowel van gemeenten en zorgverzekeraars als de taal van medewerkers, organisaties en cliënten. Hierdoor hebben ze inzicht in alle visies en uitgangspunten.

commissies

Klachtencommissie

Onze klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan en verantwoordelijk voor het objectief beoordelen van klachten op gegrondheid. De commissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en inhoudsdeskundige. Onze klachtenregeling is afgetemd op de eisen vanuit de Jeugdwet.

Calamiteiten-commissie

De calamiteiten-commissie voert onderzoek uit op basis van de PRISMA methodiek en calamiteitenrichtlijnen van gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Consultant jeugdsector

Onze consultants hebben brede kennis van wettelijke kaders en aanverwante eisen. Ze kunnen zowel gemeenten als organisaties ondersteunen bij de implementatie met als doel dat beide partijen samenwerken op dit gebied. Ze kunnen van elkaar leren. Door de praktijkkennis en kennis van de eisen kunnen ze een brug slaan tussen beide partijen. De consultant ondersteunt ook bij het implementeren van kwaliteitssystemen.

Functionaris Gegevensbescherming

Het invoeren van de AVG is een hele klus. Onze Functionaris Gegevensbescherming ondersteunt gemeenten en organisaties bij het invoeren van de AVG en ziet er op toe dat de regels intern worden nageleefd waar het de zorg betreft. De Functionaris Gegevensbescherming kan ook knelpunten beoordelen in de samenwerking tussen gemeenten en organisaties. Een analyse van incidenten en datalekken geeft beide partijen inzicht in de verbetermogelijkheden.

Jurist

Onze juristen hebben kennis van het Jeugdrecht, Gezondheidsrecht en Arbeidsrecht. Ze zijn multiinzetbaar bij organisaties. Ook kunnen ze een juridisch inloopspreekuur houden bij gemeenten voor organisaties, jeugdprofessionals en cliënten. Via deze website hebben we voor alle doelgroepen (jongeren, ouders, jeugdprofessionals en organisaties) een omgeving om (juridische) vragen te stellen. Ze kunnen hier gratis gebruik van maken en daardoor kunnen ze laagdrempelig geïnformeerd worden door onze experts.

Trainers wetten en eisen

Onze consultants en juristen kunnen trainingen verzorgen op gebied van wettelijke kaders en kwaliteitseisen aan gemeenten en organisaties. Gezamenlijke deelname kan ervoor zorgen dat partijen elkaar vragen kunnen stellen om zo nog beter samen te gaan werken. Dit is een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen en inzicht te krijgen in elkaars werkveld en visie.

de jeugdjurist op sociale media

facebook

LINKEDIN

twitter

contact

e-mail & telefoonnummer

085-1304224 / info@jeugdjurist.nl

mobiele app van de jeugdjurist

nu te downloaden

het account van de jeugdjurist

Viewing members of the type: Medewerkers Jeugdjurist

Sorry, no members were found.

contactformulier