Producten en diensten

We hebben een breed aanbod van producten en diensten. Onze producten en diensten zijn gebaseerd op wettelijke kaders, beroepsnormen, kwaliteitskaders & richtlijnen en andere aanverwante eisen.                                                                                                                                

overzicht producten & diensten

zorg-documenten

In onze webshop zijn diverse zorgdocumenten te bestellen. O.a. toolkits voor de Wet Meldcode, incidentenmanagement, risicomanagement, een plan van aanpak voor het instellen van de Raad van Toezicht, dossiervorming en nog veel meer.

consultancy jeugdsector

Onze consultants helpen organisaties bij het opzetten van (online) kwaliteitssystemen met de bijbehorende documentatie (ISO, HKZ, schema gecertificeerde instellingen) en het invoeren van wettelijke kaders en aanverwante eisen. 

juridische ondersteuning

In ons expertteam zijn diverse juristen toegevoegd met de deskundigheidsgebieden jeugdrecht, arbeidsrecht en gezondheidsrecht. Ze kunnen u informeren, adviseren en ondersteunen bij allerlei interne zaken.

calamiteiten-onderzoek

De calamiteitencommissie doet onderzoek op basis van de PRISMA methode en calamiteitenrichtlijnen van de gemeenten en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De commissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en inhoudsdeskundigen.

service-abonnement

Door middel van een serviceabonnement heeft u toegang tot al onze zorgdocumenten en updates voor de jeugdsector die te verkrijgen zijn via de webshop. Daarnaast krijgt u korting op onze andere producten en diensten die ons expertteam biedt.

e-learning & trainingen

Onze trainingen zijn gebaseerd op wettelijke kaders en aanverwante eisen. Het doel van de trainingen en e-learningmodules is de vertaling van de eisen naar de praktijksituatie. Organisaties kunnen ook de voortgang van e-learningmodules volgen.

inhuren functionarissen

U kunt via ons diverse functionarissen inhuren vanuit ons expertteam. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris, functionaris gegevensbescherming of een jurist.

klachtencommissie

De klachtencommissie voor de jeugdsector heeft een klachtenregeling op basis van de Jeugdwet. Het is een onafhankelijke commissie met een voorzitter, jurist en inhoudsdeskundigen.

ons team van experts

Vertrouwenspersoon voor cliënten

Onze vertrouwenspersonen staan naast de cliënt. Ze ondersteunen bij het formuleren van klachten en gaan mee naar klachtgesprekken. Ze werken op basis van het beroepsprofiel voor vertrouwenspersonen en zijn ook lid van een beroepsvereniging.

Klachten-functionaris

Onze klachtenfunctionarissen bemiddel bij klachten. Dit kan intern zijn binnen organisaties, tussen gemeenten en organisaties of klachten van cliënten tegen organisaties. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert de partijen gezamenlijk tot een oplossing te laten komen. Ze werken op basis van het beroepsprofiel van de VKIG en zijn hier ook lid van.

Mediator ouderschaps-bemiddeling

Onze mediators hebben jarenlang ervaring en kennen ook de jeugdsector goed. Ze hebben veelal te maken gehad met complexe echtscheidingen waar kinderen bij betrokken waren of zijn. Hierin is ook de samenwerking en afstemming met jeugdprofessionals van belang.

Advocaat familierecht

(Vecht)scheidingen zijn een actueel onderwerp in de jeugdsector. Onze advocaat heeft veel ervaring met (vecht)scheidingen en is in staat om op integere wijze ouders te ondersteunen bij complexe scheidingen. Het uitgangspunt is dat ouders er samen uit komen, in plaats van tegenover elkaar staan.

Aandachts-functionaris meldcode

De aandachtsfunctionaris ondersteunt de jeugdprofessional en organisatie bij het implementeren van de meldcode en kan daarnaast informatie en advies geven als deskundige bij het doorlopen van de stappen van de meldcode.

wat is een expertteam?

Multidisciplinair

Organisaties en gemeenten hebben vaak te maken met allerlei partijen. Communicatie en afstemming is dan essentieel, maar dit vraagt om veel tijd en inspanning. Om die reden bieden we gemeenten en organisaties expertteams. Het voordeel hiervan is dat we als team taken en verantwoordelijkheden afstemmen. Het biedt organisaties ook mogelijkheden om diverse eisen waar ze aan moeten voldoen onder te brengen bij een expertteam. Dit geeft u als gemeente ook inzicht in de kwaliteit van zorg. Hiernaast leest u welke disciplines deelnemen in de teams en wat ze kunnen betekenen. Ook in de relatie tussen gemeenten en organisaties.

Onze professionals

In ons team is ook een jeugdprofessional toegevoegd. Onze andere disciplines hebben veelal ook een achtergrond in de zorgsector en jeugdsector als professional of eigenaar van een zorgorganisatie. Ze spreken de taal van alle partners, zowel van gemeenten en zorgverzekeraars als de taal van medewerkers, organisaties en cliënten. Hierdoor hebben ze inzicht in alle visies en uitgangspunten.

commissies

Klachtencommissie

Onze klachtencommissie is een onafhankelijk orgaan en verantwoordelijk voor het objectief beoordelen van klachten op gegrondheid. De commissie bestaat uit een voorzitter, een jurist en inhoudsdeskundige. Onze klachtenregeling is afgetemd op de eisen vanuit de Jeugdwet.

Calamiteiten-commissie

De calamiteiten-commissie voert onderzoek uit op basis van de PRISMA methodiek en calamiteitenrichtlijnen van gemeenten en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Consultant jeugdsector

Onze consultants hebben brede kennis van wettelijke kaders en aanverwante eisen. Ze kunnen zowel gemeenten als organisaties ondersteunen bij de implementatie met als doel dat beide partijen samenwerken op dit gebied. Ze kunnen van elkaar leren. Door de praktijkkennis en kennis van de eisen kunnen ze een brug slaan tussen beide partijen. De consultant ondersteunt ook bij het implementeren van kwaliteitssystemen.

Functionaris Gegevensbescherming

Het invoeren van de AVG is een hele klus. Onze Functionaris Gegevensbescherming ondersteunt gemeenten en organisaties bij het invoeren van de AVG en ziet er op toe dat de regels intern worden nageleefd waar het de zorg betreft. De Functionaris Gegevensbescherming kan ook knelpunten beoordelen in de samenwerking tussen gemeenten en organisaties. Een analyse van incidenten en datalekken geeft beide partijen inzicht in de verbetermogelijkheden.

Jurist

Onze juristen hebben kennis van het Jeugdrecht, Gezondheidsrecht en Arbeidsrecht. Ze zijn multi-inzetbaar bij organisaties. Ook kunnen ze een juridisch inloopspreekuur houden bij gemeenten voor organisaties, jeugdprofessionals en cliënten. Via deze website hebben we voor alle doelgroepen (jongeren, ouders, jeugdprofessionals en organisaties) een omgeving om (juridische) vragen te stellen. Ze kunnen hier gratis gebruik van maken en daardoor kunnen ze laagdrempelig geïnformeerd worden door onze experts.

Trainers wetten en eisen

Onze consultants en juristen kunnen trainingen verzorgen op gebied van wettelijke kaders en kwaliteitseisen aan gemeenten en organisaties. Gezamenlijke deelname kan ervoor zorgen dat partijen elkaar vragen kunnen stellen om zo nog beter samen te gaan werken. Dit is een laagdrempelige manier om elkaar beter te leren kennen en inzicht te krijgen in elkaars werkveld en visie.

belangrijke informatie

Aflevering & levertijd

Na het afronden van uw bestelling en betaling (Ideal, PayPal en directe bankoverschrijving) ontvangt u direct de downloads in uw scherm.

Bij betaling achteraf kunt u de documenten direct downloaden. U betaalt dan achteraf binnen 14 dagen.

Er zijn geen kosten verbonden aan een betaalmethode.

Verzendkosten

U betaalt geen verzendkosten voor de levering van de downloadbare producten.

Gaat er iets mis met de download of bestelling? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres: info@jeugdjurist.nl

Betaalmethoden

  • IDEAL: door middel van IDEAL kunt u direct via uw bank betalen. Nadat de bestelling geplaatst is, krijgt u een scherm te zien en kunt u op uw eigen bank klikken. U logt in op uw eigen bankaccount en kan de betaling verder afhandelen. Direct na de bestelling van documenten of e-learning krijgt u de bestelde documenten via de e-mail en op het betaalscherm aangeboden.

  • Afterpay: met Afterpay kunt u achteraf betalen. De betaling moet binnen 10 werkdagen worden verricht. U heeft een account nodig bij Afterpay om op deze wijze te kunnen betalen. Op deze betaalmethode zijn de algemene voorwaarden van Afterpay van toepassing.

  • Paypal: Paypal is een soort extra bankrekening. U kunt dit koppelen aan uw eigen bank. U kunt hiermee online betalingen verrichten. U heeft wel een account nodig met voldoende tegoed om de bestelling te kunnen afronden. Direct na de betaling krijgt u de bestelde documenten via de e-mail en op het betaalscherm aangeboden.

Herroepingsrecht

Over het herroepingsrecht

Op sommige van onze producten en diensten is herroepingsrecht van toepassing. Dat kunt u bovenaan deze pagina lezen. Indien het wel geldt kunt u gebruik maken van uw recht op bedenktijd.

Ga hier naar het formulier om een aanvraag te doen.

Bedenktijd

“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Retour en garantie is niet van toepassing, omdat u geen fysieke producten ontvangt.

Indien u al betaald heeft, krijgt u het volledig orderbedrag teruggestort of wordt uw factuur gecrediteerd.Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Retour & garantie

Uitleg product / een garantie

De documenten zijn vooraf zorgvuldig vastgesteld op basis van wettelijke kaders, richtlijnen en kwaliteitsnormen in de zorg. De documenten moeten nog worden aangepast naar uw eigen organisatie. Het kan zijn dat er regionaal andere eisen gesteld worden. Als voorbeeld de Wet Meldcode. Ons protocol is samengesteld op basis van de algemene wetgeving. Het kan zijn dat de gemeente waar uw zorg levert aanvullende eisen stelt. Voordat u een document definitief vaststelt moet u dit soort zaken nagaan.

Er zit geen garantie op onze producten.

Gebrek in document

Als blijkt dat er tijdens een Inspectiecontrole of audit iets ontbreekt in onze documenten dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk en wanneer mogelijk schriftelijk onderbouwd. Wij passen het document kosteloos voor u aan.

Actualiteit

Met een Serviceabonnement krijgt u updates van onze documenten.

aanvraagformulier herroepsingrecht

Hiermee kunt u een aanvraag doen voor het herroepingsrecht.

de jeugdjurist op social media & contact

facebook

LINKEDIN

twitter

account van de jeugdjurist

Viewing members of the type: Medewerkers Jeugdjurist

Sorry, no members were found.

contactformulier

e-mail & telefoonnummer

085-1304224 / info@jeugdjurist.nl

mobiele app van de jeugdjurist

BINNENKORT te downloaden