Een kwaliteitssysteem is het geheel van activiteiten om het uitvoeren van bedrijfsprocessen te waarborgen, monitoren en verbeteren. Vanuit diverse kwaliteitskaders en toezichtsnormen moeten organisaties een werkend kwaliteitssysteem hebben.

over het kennisitem

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Een werkend kwaliteitssysteem is ondersteunend om verantwoorde hulp te bieden. Dat gaat veel verder dan procedures vaststellen. Iedereen moet zijn rol kennen in het werken met een kwaliteitssysteem. Het gaat om kwaliteit en veiligheid van de zorg. Jeugdprofessionals moeten kunnen terugvallen op documentatie en ze moeten geïnformeerd en getraind worden om hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Het werken met een kwaliteitssysteem moet aantoonbaar leiden tot continu verbetering van de hulpverlening.

Vanuit het kwaliteitssysteem moet in ieder geval duidelijk worden:

 • Visie op verantwoorde hulp
 • De wijze waarop informatie systematisch verzamelt wordt
 • Rapporteren over de kwaliteit van de hulp
 • Verbetermaatregelen en de effectiviteit daarvan
 • Incidentenmanagement
 • De wijze waarop professionals werken met professionele standaarden
KWALITEITSSYSTEMEN BESTELLEN
De Jeugdjurist heeft diverse kwaliteitssystemen vastgesteld op basis van type zorg en sector. De kwaliteitssystemen zijn gebased op de ISO 9001:2015 en HKZ schema’s. Daarnaast kunnen we ondersteunen bij de implementatie van kwaliteitssystemen (KMS):
 
Kwaliteitssysteem jeugdsector zonder verblijf
 1. Ambulante begeleiding Jeugd-GGZ / Jeugd GZ-LVB / Forensisch
 2. Ambulante behandeling Jeugd-GGZ / Jeugd GZ-LVB / Forensisch
 3. Kindercoaching
 4. Sociaal wijkteam
 5. Zelfstandige professionals

Kwaliteitssystemen gedeeltelijk verblijf

 1. Dagbesteding Jeugd-GGZ / Jeugd GZ-LVB / Forensisch
 2. Logeeropvang
Kwaliteitssystemen jeugdsector met verblijf
 1. Begeleid wonen Jeugd-GGZ / Jeugd GZ-LVB / Forensisch
 2. Beschermd wonen Jeugd-GGZ / Jeugd GZ-LVB / Forensisch
 3. Jeugdzorgplus
 4. Pleegzorg
 5. Gezinshuis
Gecombineerde zorg
 1. Ambulante begeleiding / verblijfszorg Jeugd-GGZ
 2. Ambulante begeleiding / verblijfszorg Jeugd-GZ
 3. Ambulante begeleiding / verblijfszorg Jeugd-forensisch
 4. etc.
Het bijbehorende zorgdossier moet apart besteld worden. Dit is samengesteld op basis van het aanbod en de bijbehorende doelgroep.
 

Discussie over dit onderwerp

Je kunt deelnemen aan een bestaande discussie of zelf een discussie starten.

Stel een vraag over dit onderwerp

Je kunt ons allerlei vragen stellen over jeugdhulpverlening.

onze oplossingen voor profesionals, organisaties en veldpartijen

Voor jongeren

Voor ouders

Voor professionals

Voor organisaties

Voor veldpartijen

n.v.t.

n.v.t.