Over de dienst

EVC-traject jeugdprofessionals

Wij bieden als erkende EVC-aanbieder EVC-trajecten aan voor jeugdprofessionals die zich willen laten inschrijven in het SKJ-register als jeugd- en gezinsprofessional.

Het Ervaringscertificaat

Tijdens een EVC-traject wordt de jeugdprofessionals beoordeeld door assessoren. Bij een geslaagd traject ontvangt de jeugdprofessional een Ervaringscertificaat waarmee de jeugdprofessional zich kan inschrijven in het SKJ-register. Jeugdhulpverleners in de jeugdsector die een functie hebben op MBO-niveau of een uitstroomprofiel hebben waarmee geen inschrijving in het SKJ-register gedaan kan worden voeren soms wel HBO-taken uit, maar kunnen zich nog niet inschrijven in het SKJ-register.


Onze assessoren beoordelen of je in aanmerking komt voor een Ervaringscertificaat om je te kunnen inschrijven in het SKJ-beroepsregister als jeugd- en gezinsprofessional. Je wordt beoordeeld op de volgende zes deskundigheidsgebieden:

  1. Ondersteunen bij regievoeren
  2. Samenwerken met de jeugdige en het gezin
  3. Versterken van het netwerk
  4. Interdisciplinair samenwerken met en rond de jeugdige en zijn systeem
  5. Regie (deels en tijdelijk) overnemen van de jeugdige en zijn gezin
  6. Ethisch en integer handelen

Aan deze deskundigheidsgebieden zijn indicatoren verbonden. Per deskundigheidsgebied moet je minimaal 80% scoren door middel van het aanleveren van bewijs en een assessmentgesprek. In de online omgeving staat per deskundigheidsgebied welk (verplicht) bewijsmateriaal je aan moet leveren. Je kunt vanuit  verschillende doelen starten met een EVC-traject. Via het aanvraagformulier kan algemene informatie worden ingevuld. Op basis van deze informatie beoordelen wij of je in aanmerking komt voor een EVC-traject. Wij gaan dan tijdens het intakegesprek na welk doel je hebt.

De kosten zijn afhankelijk van het traject.

  • Traject 1 > De deelnemers worden intensief ondersteund > 1800,- euro exclusief BTW per deelnemer.
  • Traject 2 > Incompany traject voor meerdere deelnemers > offerte op maat.

De kosten voor de verzilvering van het Ervaringscertificaat worden apart in rekening gebracht bij het Nationaal Kenniscentrum EVC. Dit kost 165,- exclusief BTW.

Bij ieder traject kun je extra ondersteuning of verlenging aanvragen. Hiervoor zijn specifieke kosten vastgesteld. Wij maken een offerte op maat op basis van het traject die wordt gekozen. Daar ziet u ook de variabele kosten voor extra ondersteuning of kosten voor de verlenging van de termijn. Het bedrag moet betaald worden voordat het traject start. Eventuele meerkosten worden per maand in rekening gebracht.

Lees meer

Via onderstaande link gaat u naar de pagina om een aanvraag in te dienen. Op deze pagina staat ook meer informatie over het traject, de kosten en de voorwaarden.

Stel een vraag