Herroepingsrecht

Wij leveren betaalde diensten voor jeugdprofessionals, organisaties en veldpartijen. 

Op sommige diensten is het herroepingsrecht NIET van toepassing. Hieronder leest u voor welke diensten het WEL van toepassing is.

belangrijke informatie

Herroepingsrecht

Over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht is wettelijke bedenktijd. Dit herroepingsrecht geldt alleen voor de volgende diensten: 

  • Lidmaatschap klachtenfunctionaris
  • Lidmaatschap vertrouwenspersoon 
  • Lidmaatschap aansluiting klachtencommissie
  • Lidmaatschap inhuren functionaris gegevensbescherming 
  • Afnemen van trainingen

Ga hier naar het formulier om een aanvraag te doen.

Bedenktijd

“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Retour en garantie is niet van toepassing, omdat u geen fysieke producten ontvangt.

Indien u al betaald heeft, krijgt u het volledig orderbedrag teruggestort of wordt uw factuur gecrediteerd.Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

Retour & garantie

Uitleg product / een garantie

De documenten zijn vooraf zorgvuldig vastgesteld op basis van wettelijke kaders, richtlijnen en kwaliteitsnormen in de zorg. De documenten moeten nog worden aangepast naar uw eigen organisatie. Het kan zijn dat er regionaal andere eisen gesteld worden. Als voorbeeld de Wet Meldcode. Ons protocol is samengesteld op basis van de algemene wetgeving. Het kan zijn dat de gemeente waar uw zorg levert aanvullende eisen stelt. Voordat u een document definitief vaststelt moet u dit soort zaken nagaan.

Er zit geen garantie op onze producten.

Gebrek in document

Als blijkt dat er tijdens een Inspectiecontrole of audit iets ontbreekt in onze documenten dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk en wanneer mogelijk schriftelijk onderbouwd. Wij passen het document kosteloos voor u aan.

Actualiteit

Met een Serviceabonnement krijgt u updates van onze documenten.

aanvraagformulier herroepsingrecht

Hiermee kunt u een aanvraag doen voor het herroepingsrecht.

de jeugdjurist op social media & contact

facebook

LINKEDIN

twitter

account van de jeugdjurist

Viewing members of the type: Medewerkers Jeugdjurist

Sorry, no members were found.

contactformulier

e-mail & telefoonnummer

085-1304224 / info@jeugdjurist.nl

mobiele app van de jeugdjurist

BINNENKORT te downloaden