Over de dienst

Aandachtsfunctionaris meldcode

Onze aandachtsfunctionarissen komen zelf ook als zorgverlener uit het veld

De aandachtsfunctionaris is het aanspreekpunt voor de organisatie en medewerkers. De aandachtsfunctionaris implementeert het vastgestelde beleid en heeft daarnaast een adviserende rol voor het uitvoeren van het beleid en bij vermoedens van kindermishandeling, ouderenmishandeling en/of huiselijk geweld.

Taken van de aandachtsfunctionaris

 1. Verantwoordelijk voor de implementatie en zo nodig bijstellen van de interne Meldcode
 2. Aanspreekpunt op beleidsmatig niveau
 3. Aanspreekpunt op uitvoerend niveau: algemeen, begeleiden en
 4. Adviseren bij vermoeden van huiselijk geweld
 5. Ondersteuning bij het maken van samenwerkingsafspraken met ketenpartners
 6. Controle op nakomen van wettelijke eisen en de interne Meldcode
 7. Relevante ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau bij houden
 8. Deskundigheidsbevordering verzorgen of uitvoeren
 • Toegang tot kennisitems en documenten
 • Kennismakingsgesprek
 • Plan van aanpak per jaar
 • Jaarlijks evaluatiegesprek
 • E-learningmodule meldcode
 • Training meldcode op locatie
 • Ondersteuning bij beleid en implementatie daarvan
 • Beschikbaar bij vermoedens en signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld
 • Het jaarlijkse lidmaatschap kost 395,00 euro exclusief BTW per jaar
 • Uurtarief telefonisch overleg en administratieve taken > 90,00 euro exclusief BTW per uur
 • Tarief afspraken op locatie > 100,00 euro exclusief BTW per uur

In het kort

De aandachtsfunctionaris ondersteunt bij beleidszaken en signalen of vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Stel een vraag