Over de dienst

Functionaris Gegevensbescherming

Onze functionarissen hebben veel kennis van nationale en internationale regelgeving omtrent privacywetgeving en kennen de zorgwereld ook.

Met de jaarlijkse lidmaatschapskosten heeft u een aantal zaken goed geregeld. Daarnaast kan de Functionaris Gegevensbescherming u ondersteunen bij het uitvoeren van het plan van aanpak. U als organisatie blijft verantwoordelijk en onze functionaris heeft geen invloed op de besluitvorming binnen uw organisatie.

Taken van de functionaris gegevensbescherming

 1. Bereikbaarheid en beschikbaarheid bij vragen of datalekken
 2. Informeren en adviseren
 3. Intern toezicht houden
 4. Registers bijhouden
 • Toegang tot kennisitems en documenten
 • Quickscan Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Datalekken en overige wettelijke kaders die verband houden met privacyregels zoals de WGBO
 • Opstellen plan van aanpak privacywetgeving
 • Opstellen en actualiseren van uw privacystatement
 • Opstellen en actualiseren verwerkingsregister
 • Online incidenten -en datalekkenoverzicht
 • Contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens en uw medewerkers
 • E-learningmodule privacy voor organisaties
 • E-learningmodule privacy voor professionals
 • Incompanytraining privacy
 • Consultancytraject inrichten proces privacybeheersing
 • Interne audit privacywetgeving of een DPIA
 • Het jaarlijkse lidmaatschap kost 695,00 euro exclusief BTW per jaar
 • Uurtarief telefonisch overleg en administratieve taken > 100,00 euro exclusief BTW per uur
 • Tarief afspraken op locatie > 125,00 euro exclusief BTW per uur

In het kort

De functionaris gegevensbescherming ondersteunt organisaties en professionals om aan de eisen te voldoen op een manier die past bij de dagelijkse werkzaamheden.

Stel een vraag