Over de dienst

Inhuren vertrouwenspersoon cliënten

De vertrouwenspersoon ondersteunt cliënten en geeft advies aan de cliënt. Ze staat aan de zijde van de cliënt en handelt conform de wettelijke kaders.

Het jaarlijkse lidmaatschap

Wat kunt u verwachten van het jaarlijkse lidmaatschap (valt binnen de jaarlijkse kosten)?

 • Kennismakingsgesprek
 • Jaarlijks evaluatiegesprek

Taken van de vertrouwenspersoon

 • De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.
 • Het geven van informatie en advies aan de organisatie en cliënt en/of medewerkers.
 • Het bieden van een luisterend oor.
 • Opvang en ondersteuning bieden bij het oplossen van het probleem.
 • Procesbewaking bij het verloop van een klacht volgens de klachtenregeling.
 • Informatie, advies en voorlichting binnen de organisatie.
 • Indien nodig: doorverwijzen, bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht.
 • Opstellen overzichten klachten, jaarverslagen en/of rapportages aan de directie of bestuur van de organisatie.
 • Advies over (preventief) beleid op gebied van ongewenst gedrag.
 • Jaarlijkse lidmaatschapskosten € 695,- excl. BTW per jaar en eenmalige aansluitkosten van € 19,95 excl. BTW
 • Uurtarief € 90,- excl. BTW telefonische ondersteuning en administratieve taken zoals verslagen opstellen door de vertrouwenspersoon
 • Uurtarief € 100,- excl. BTW voor gesprekken bij u op locatie of met de cliënt

In het kort

Voor onze vertrouwenspersonen is een functieomschrijving opgesteld conform de richtlijn van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

Stel een vraag