Over de dienst

Interne audits

We toetsen u tijdens deze interne audit op de certificatie-eisen. U heeft na de interne audit inzicht in de verbetermaatregelen die nodig zijn om een keurmerk te behalen.

Inspectiekaders
Wij voeren diverse audits uit op basis van de toezichtsnormen van de Inspectie op de ZvW en Wlz zorg, toezichthouders van de gemeentes op de WMO en de Jeugdwet:
– Algemeen vereiste protocollen
– Dossiercontrole zorg
– Controle personeelsdossier
– Controle medicatieproces
– Controle proces vrijheidsbeperking

Specifieke processen
Populair zijn onze interne audits op de wettelijke kaders rondom de privacywetgeving. We toetsen niet alleen op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, maar ook op de NEN 7510. Onderwerpen zijn:
– Leiderschap en beleid
– Risicobeheersing en Wet Datalekken
– Continuïteitsbeheer
– Gegevensverwerking
– PIA informatiestroom en risico’s
– Telewerken, toegang, autorisatie en wachtwoordbeheer
– Softwareleveranciers en verwerkersovereenkomsten
– Bedrijfsmiddelen en apparatuurbeheer
– Gebouwen en fysieke beveiliging
– Informatietransport
– Netwerkbeleid

De kosten zijn inclusief de rapportage die u achteraf ontvangt.

  • Toetsing op keurmerknormen € 995,- excl. BTW
  • Toetsing op de inspectienormen € 1195,- excl. BTW
  • Toetsing op de privacywetgeving en NEN norm € 1295,- excl. BTW

In het kort

Interne audits zijn belangrijk, omdat het u tijdig inzicht geeft in de verbetermaatregelen. Onze interne audits zijn gebaseerd op de ISO en HKZ normen, maar ook op specifieke processen.

Stel een vraag