Online ouderraad

Openbare groep active %s

Via de online ouderraad kunnen ouders meedenken over ontwikkelingen in de jeugdhulpverlening binnen organisaties en door overheidsmaatregelen. Neem als voorbeeld het forum klachten voor jongeren en ouders. We maken ieder half jaar een analyse van de ingebrachte signalen en klachten. De online ouderraad kan meedenken over oplossingen.
Medezeggenschap voor organisaties.

Organisaties kunnen ouders doorverwijzen naar de online ouderraad. We willen er het komende jaar aan werken dat de online ouderraad een vorm van medezeggenschap wordt voor organisaties. Kleine organisaties kunnen vaak geen ouderraad of jongerenraad instellen. Mogelijk kan dit platform een uitkomst bieden. Dat is ons doel van dit forum.

Group Admins
  • Profielfoto van Cynthia Zweeris
  • Profielfoto van jeugdjurist