E-learning en training voor jeugdprofessionals

Wat wij bieden

Wij bieden diverse SKJ-geregistreerde e-learningmodules & trainingen.

CPI & fysieke en mentale weerbaarheid

Professionals hebben steeds vaker te maken met agressie in allerlei vormen. Denk hierbij aan het schelden of onmogelijk maken van het werk van de professional. Deze praktijkgerichte training is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de jeugdsector.

SKJ-punten: afhankelijk van de variant 3.75 t/m 38.5 punt.
Type: incompany en op onze locaties

01
Meldcode kindermishandeling & huiselijk geweld

Professionals moeten bij signalen of vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld handelen volgens de wet verplichte meldcode en het afwegingskader van de beroepsgroep. Met deze training leren professionals over de theorie en praktijk.

SKJ-punten: wordt aangevraagd
Type: incompany, e-learningmodule

02
BHV voor professionals in zorg en welzijn

Wij bieden jeugdprofessionals en organisaties een BHV-/EHBO-/Reanimatie training. Specifiek afgestemd op de problematiek kunnen hier ook modules aan gekoppeld worden zoals eerste hulp bij automutilatie, middelenmisbruik, suïcidepoging en andere veel voorkomende situaties.

SKJ-punten: alle modules samen 24.75 SKJ-punten.
Type: incompany en op onze locaties

03
Accreditatie e-learning & training

Onze trainers zijn vaak zorgverleners die bijgeschoold zijn als trainer en voor een specifiek onderwerp

Hieronder staat een overzicht van de status van accreditatie-aanvragen.

Certificaat professionele interventie en fysieke en mentale weerbaarheid
100%
BHV voor professionals (in aanvraag)
0%
Meldcode (in aanvraag)
0%