Diensten voor organisaties

Divers aanbod

Diensten voor de organisaties

Consultancy

We bieden verschillende soorten consultancy. Zo kunnen wij ondersteunen bij het inrichten van een kwaliteitssysteem, implementeren van wettelijke kaders, richtlijnen en kwaliteitsnormen.

Juridische diensten

Onze juristen hebben brede ervaring in diverse sectoren in de gezondheidszorg. Naast hun ervaring als jurist komen ze vaak zelf uit de directe zorgverlening of hebben er indirect mee te maken. opvulling tekst

EVC-traject jeugdprofessionals

Jeugdhulpverleners in de jeugdsector die een functie hebben op MBO-niveau of een uitstroomprofiel hebben waarmee geen inschrijving in het SKJ-register gedaan kan worden voeren soms wel HBO-taken uit. Wij bieden als erkende EVC-aanbieder EVC-trajecten aan voor jeugdprofessionals die zich willen laten inschrijven in het SKJ-register als jeugd- en gezinsprofessional.

Tevredenheidsonderzoek

U kunt tevredenheidsonderzoeken afnemen voor cliënten, medewerkers en/of ketenpartners. opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling teks opvulling tekst opvulling tekst opvulling.

Calamiteitenonderzoek

Calamiteitenonderzoek vraagt veel van alle betrokkenen. Tijdens het proces gaan we niet op zoek naar de schuldvraag. We zoeken naar oorzaken vanuit vier perspectieven: vanuit de organisatie, vanuit de medewerker, de cliënt en vanuit ketenpartners.

Interne audits

Interne audits zijn belangrijk, omdat het u tijdig inzicht geeft in de verbetermaatregelen. Onze interne audits zijn gebaseerd op de ISO en HKZ normen, maar ook op specifieke processen. Wij toetsen u tijdens deze interne audit op de certificatie-eisen. opvulling tekst

Aandachtsfunctionaris meldcode

De aandachtsfunctionaris voor de meldcode ondersteunt professionals bij het vaststellen van beleid en bij signalen of vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming houdt intern toezicht op het naleven van privacyregels en heeft kennis van internationaal en nationaal privacyrecht. De functionaris gegevensbescherming ondersteunt organisaties en professionals om aan de eisen te voldoen op een manier die past bij de dagelijkse werkzaamheden.

Vertrouwenspersoon jeugdsector

De vertrouwenspersoon ondersteunt cliënten en geeft advies aan de cliënt. Ze staat aan de zijde van de cliënt en handelt conform de wettelijke kaders. Onze vertrouwenspersonen beschikken over een actuele VOG (niet ouder dan drie jaar). opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling tekst opvulling.

Inwerkprogramma

Het inwerkprogramma is een belangrijk proces binnen de organisatie. Ter ondersteuning maken wij inwerkprogramma’s op maat. Wij voegen informatie over uw organisatie toe en informatie over relevante (kwaliteits-)eisen.